SPONTAAN ONTKIEMD
Het project Toevallig Groen brengt voor het eerst spontaan ontkiemde bomen in kaart. De bewoners van Utrecht kunnen bijdragen aan dit project door bomen te melden op www.toevalliggroen.nl. En om aan te geven dat zij waarde hechten aan deze bomen, kan iedereen gratis een statuslabel met de tekst ‘Zaailing Gewenst’ krijgen.