TAAL IS LEUK (EN HANDIG)
 Bij Buurtblinkers krijgen kinderen en jongeren individuele begeleiding van een vaste vrijwilliger. De begeleiding is gericht op het ondersteunen bij (talige) schoolvakken, het ontwikkelen van leesplezier en het vergroten van tekstbegrip.