MEER SCHAAKTAFELS
Er komen extra schaaktafels in het Utrechtse Máximapark. Eind vorig jaar werd er een petitie gestart omdat de huidige tafels niet genoeg plek bieden aan alle liefhebbers van de denksport. De gemeente heeft nu toegezegd vanuit het Initiatievenfonds geld beschikbaar te stellen.