KADOOTJES RUILEN
Ook dit jaar zette RecycleSint zich weer in voor een duurzame en betaalbare decembermaand. Vele ouders brachten het speelgoed waar hun kinderen mee uitgespeeld waren naar de kantine van volkstuinvereniging ATV Utrecht-Zuid en ruilden dit weer voor iets nieuws voor hun kroost. En er bleef, zoals RecycleSint wel verwachtte, héél veel speelgoed over. Dit is op verschillende manieren verdeeld onder ouders met beperkte financiële middelen.