vracht over de gracht
De gemeente Utrecht wil het goederenvervoer over water stimuleren en daarom komen er langs de Oudegracht 250 extra afmeerplekken. Deze plekken mogen alleen gebruikt worden door vrachtboten en zijn dus niet bedoeld voor pleziervaart.