TYPISCH UTRECHT
Op 20 januari 2020  heeft Barbara Spronck "Het Utrechts Doorgeefboek” de stad in gestuurd. Het is een boek waarmee zij een beeld wil vatten van de ervaringen en belevenissen van een 50-tal totaal willekeurige Utrechters in de stad.