BOOMING DRANKJE
‘Hoe lokaler, hoe beter’ is de trend. Tuindorper Alex heeft hopbellen nodig om zelf een alcoholarm drankje te maken. Hij riep buurtbewoners op om daarvoor hop te telen in hun eigen tuin.