VOOROP IN AFVALRACE
In Utrecht wordt relatief meer gescheiden afval aangeboden dan in de andere grote steden en is het aandeel huishoudelijk restafval daardoor duidelijk kleiner.